Veldwerk GIDZ

.

GIDZ voert beeldend onderzoek uit door smaakmakende ruimtelijke duurzaamheidsprojecten en duurzame ambachtelijke praktijken en innovaties in binnen- en buitenland te bezoeken, fotografisch in beeld te brengen en op locatie in gesprek te gaan met jan en alleman. Het openlijk delen van passies, verhalen, praktijkkennis, ervaringen en netwerkcontacten is essentieel om met en van elkaar te leren en duurzame ontwikkeling voortdurend op een hoger niveau te brengen in lijn met ons motto ‘dierbaar is duurzaam’. Dit is waarom GIDZ groot belang hecht aan het geven van lezingen, deelname aan debatten en onderwijsactiviteiten mbt groene en duurzame thema’s. Om het bereik en de interactie te vergroten willen we op deze pagina in woord en beeld impressies en inspiraties etaleren in de vorm van een persoonlijk blog. Suggesties en reacties zijn van harte welkom.

Presentatie Circulaire Praktijken op de boekenbeurs in Utrecht

Zaterdag 23 september Presentatie Circulaire Praktijken op de boekenbeurs in Utrecht

De GIDZ-publicatie ‘Circulaire praktijken; groen en rijp’ toont 10 lokale projecten aangevuld met essays van: Carmela Bogman | design, Maria van Boxtel | food, Remco Rolvink | strategie & proces en Michiel Spaan | stedenbouw & architectuur. Het maakt duidelijk dat circulaire praktijken gamechangers zijn!

Het boek wordt op 23-9 gepresenteerd op de ‘Nieuwe Boeken Beurs’ in de Nicolaïkerk in Utrecht. En op 5-10 officieel gelanceerd op het congres Circulaire Economie: ‘Ervaar de Noord-Nederlandse aanpak’.

Voorintekening publicatie ‘Circulaire praktijken’

U kunt de publicatie tot 1 oktober met 5 euro korting bestellen voor 22,50 euro incl. btw.

bestel

Koloniën van Weldadigheid; workshop circulair bouwen & wonen

Congres Circulaire Economie

Datum: 5 oktober 2017
Locatie: Ecomunitypark te Oosterwolde

Dennis zal de workshop ‘Circulair bouwen en wonen’ inleiden en begeleiden, puttend uit zijn eigen ervaring en ‘Circulaire praktijken’.

Koloniën van Weldadigheid; workshop circulair bouwen & wonen

De Koloniën van Weldadigheid zijn een groot sociaal experiment uit de tijd van de Verlichting. Lokale partijen werken nu nauw samen om het erfgoed en de oorspronkelijke idealen blijvende betekenis te geven naar de toekomst. Adaptief hergebruik, de circulaire en biobased economie bieden hiervoor uitgesproken kansen.

Op het congres ‘Circulaire economie; ervaar de Noord-Nederlandse aanpak‘, een initiatief van NICE, Vereniging Circulair Friesland en drie provincies, wordt hier op locatie dieper op ingegaan.