Veldwerk GIDZ

.

GIDZ voert beeldend onderzoek uit door smaakmakende ruimtelijke duurzaamheidsprojecten en duurzame ambachtelijke praktijken en innovaties in binnen- en buitenland te bezoeken, fotografisch in beeld te brengen en op locatie in gesprek te gaan met jan en alleman. Het ontsluiten en delen van passies, verhalen, praktijkkennis, ervaringen en netwerkcontacten is essentieel om met en van elkaar te leren en duurzame ontwikkeling voortdurend op een hoger niveau te brengen in lijn met ons motto ‘dierbaar is duurzaam’. Dit is waarom GIDZ groot belang hecht aan het geven van lezingen, deelname aan debatten en onderwijsactiviteiten mbt groene en duurzame thema’s.

Vanaf voorjaar 2018 zullen we op deze pagina een persoonlijk blog presenteren over groen en lowtech bouwen, wonen en leven.

Het delen en verspreiden van inspiraties, kennis en ervaringen is nodig om met elkaar stappen te zetten naar dierbare duurzaamheid en een circulaire economie. Via Social Media ontsluiten we onze persoonlijke fascinaties en inspiraties voor een groene manier van leven.