Duurzaam voor mens en leefomgeving

.

.GIDZ is u graag van dienst met:

· beeldend onderzoek lokale duurzaamheidskansen en -praktijken

· duurzaamheidsadvies planvorming lokale duurzaamheid

· procesbegeleiding realisatie groene en duurzame planambities

· boekproducties mbt tuin en landschap, eco-design en duurzaamheid in brede zin.

.

Verder kunnen wij u ook duurzaam advies bieden bij het het vormgeven, opzetten en uitvoeren van:

· visies en strategieën voor sociaal-ruimtelijke verduurzaming

· stromenanalyses die duurzaamheidskansen in beeld brengen

· burgerparticipatie, creatieve sessies en interactieve communicatie in planprocessen

· zintuigentuinen.

Dierbaar is duurzaam is het leidmotief voor het door GIDZ te leveren maatwerk.