Duurzaam voor mens en leefomgeving

.

Dierbaar is duurzaam is het leidmotief voor het door GIDZ te leveren maatwerk, wij zijn u graag van dienst met:

· beeldend onderzoek lokale duurzaamheidskansen en -praktijken

· duurzaamheidsadvies bouwprojecten en ruimtelijke planvorming

· groenontwerp en beplantingsplannen voor zintuigentuinen

· boekproducties mbt tuin en landschap, eco-design en duurzaamheid in brede zin.

Verder kunnen wij u van dienst zijn bij het vormgeven, opzetten en uitvoeren van:

· visies en strategieën voor sociaal-ruimtelijke verduurzaming

· stromenanalyses die duurzaamheidskansen in beeld brengen

· burgerparticipatie, creatieve sessies en interactieve communicatie in planprocessen

Het delen en verspreiden van inspiraties, kennis en ervaringen is nodig om met elkaar stappen te zetten naar dierbare duurzaamheid en een circulaire economie. Via Social Media ontsluiten we onze persoonlijke fascinaties en inspiraties voor een groene manier van leven.