Diensten GIDZ

 

GIDZ levert, in nauwe samenwerking met de opdrachtgever en netwerkpartners, hoogwaardig maatwerk op het gebied van:
  • Beeldend onderzoek, het observeren, analyseren, ontsluiten, beschrijven en in beeld brengen van de ziel van een plek, de gebiedseigen identiteit, kernkwaliteiten en ontwikkelingsperspectieven aan de hand van fotografie, kaarten, visuals en overgeleverde verhalen / narratieven.
  • Duurzaamheidsadvies voor ruimtelijke plannen op verschillende schaalniveaus in stedelijk en landelijk gebied.
  • Groenontwerp voor beleef- en zintuigentuinen, inclusief beplantingsplannen, in lijn met de principes van permacultuur dat wil zeggen het toepassen van de basisprincipes van ecologie, kleine kringlopen, recycling en sociale en ecologische duurzaamheid.
  • Podcasts & Boekproducties in de vorm van gepassioneerde beeldverhalen over tuin en landschap, eco-design en kunst en aan duurzaamheid gerelateerde thema’s.

 

En is inzetbaar voor:
.
  • als (gast)docent en begeleider in onderwijs en educatieprojecten betreffende het sociaalruimtelijk domein met duurzaamheid als rode draad 
  • het vormgeven en faciliteren van participatieve planontwikkelingen en co-creatieve sessies.
    .

 

Voor een oriënterend gesprek of offerte kunt u telefonisch of per mail contact opnemen met Dennis Moet van studio GIDZ, hij is u graag van dienst.
.