Diensten GIDZ

 

GIDZ levert, in nauwe samenwerking met de opdrachtgever en netwerkpartners, hoogwaardig maatwerk op het gebied van:
  • Beeldend onderzoek, het observeren, analyseren, ontsluiten, beschrijven en in beeld brengen van de ziel van een plek, de gebiedseigen identiteit, kernkwaliteiten en ontwikkelingsperspectieven aan de hand van fotografie, kaarten, visuals en overgeleverde verhalen / narratieven.
  • Duurzaamheidsadvies voor omgevings- en bouwbeleid en plannen in stedelijk en landelijk gebied.
  • Groenontwerp voor zintuigentuinen, inclusief beplantingsplannen, in lijn met de principes van permacultuur dat wil zeggen het toepassen van de basisprincipes van ecologie, kleine kringlopen, recycling en sociale en ecologische duurzaamheid.
  • Boekproducties in de vorm van gepassioneerde beeldverhalen over tuin en landschap, eco-design en kunst.

 

En is inzetbaar voor:
.
  • visie- en strategieontwikkeling voor een gezonde en duurzame leefomgeving
  • als (gast)docent en begeleider in onderwijs en educatieprojecten betreffende het sociaalruimtelijk domein met duurzaamheid als rode draad 
  • het vormgeven en faciliteren van participatieve planontwikkelingen en co-creatieve sessies.
    .

 

Voor een oriënterend gesprek of offerte kunt u telefonisch of per mail contact opnemen met Dennis Moet van studio GIDZ, hij is u graag van dienst.
.

Het ontsluiten en delen van passies, verhalen, kennis, ervaringen en netwerkcontacten is essentieel om met en van elkaar te leren en duurzame ontwikkelingen voortdurend op een hoger niveau te brengen. Dit is waarom Dennis Moet van GIDZ groot belang hecht aan het geven van lezingen, deelname aan debatten en onderwijsactiviteiten. Persoonlijke fascinaties en inspiraties worden op pinterest getoond. Op deze site bij blog wordt regelmatig in woord en beeld verslag gedaan van bijgewoonde lezingen, veldwerk en lopend beeldend onderzoek.