Missie GIDZ


.

GIDZ stelt zich ten doel de wereld waarin wij leven in brede zin mooier, beter en gezonder te maken. Het vergroten van onze kwaliteit van leven in harmonie met de natuur en draagvermogen van de aarde, met als leidmotief: dierbaar is duurzaam.

 

Dennis Moet van studio GIDZ is opgeleid als ecoloog, fotograaf en docent. Zijn gedegen kennis op het gebied van groen, water, milieu, landschap, klimaat en duurzaamheid is gestoeld op vele jaren werkervaring bij diverse overheden, adviesbureaus, commissies, hoge scholen en academies. Hij is u graag van dienst bij onderzoeks- en ontwerpopgaven in het sociaalruimtelijke domein en bij het maken van beeldverhalen over allerhande groene thema’s.  

 

Het ontsluiten en delen van passies, verhalen, kennis, ervaringen en netwerkcontacten is essentieel om met en van elkaar te leren en duurzame ontwikkelingen voortdurend op een hoger niveau te brengen. Dit is waarom Dennis Moet van GIDZ groot belang hecht aan het geven van lezingen, deelname aan debatten en onderwijsactiviteiten. Persoonlijke fascinaties en inspiraties worden op pinterest getoond. Op deze site bij BLOG wordt regelmatig in woord en beeld verslag gedaan van bijgewoonde lezingen, veldwerk en lopend beeldend onderzoek.