Missie GIDZ
.

GIDZ stelt zich ten doel de wereld waarin wij leven voor alles en iedereen mooier, beter en gezonder te maken. De ombouw naar een in alle opzichten echt duurzame samenleving is bovenal een cultuuropgave. We moeten onze omgang met de aarde structureel aanpassen. ‘Less is more’ in de zin van ‘minder maar beter’ is een belangrijk gidsprincipe. Groene praktijken zijn geworteld in een sensitieve systeembenadering. Essentieel is het herwaarderen van lokaliteit, inclusiviteit en circulariteit en van onze binding met natuur en milieu. ‘Eco is the new smart’.
.

Dennis Moet van studio GIDZ is opgeleid als ecoloog, fotograaf en docent. Zijn brede kennis op het gebied van groen, water, milieu, landschap, klimaat en duurzaamheid is gestoeld op vele jaren werkervaring bij diverse overheden, adviesbureaus, commissies, hoge scholen en academies. Hij is u graag van dienst bij ruimtelijke onderzoeks- en ontwerpopgaven en bij het maken van beeldverhalen over allerhande groene thema’s. Het leidmotief voor alle activiteiten en werkzaamheden van GIDZ is: dierbaar is duurzaam.
.