Selecteer een pagina

Profiel GIDZ
.

GIDZ stelt zich ten doel de wereld waarin wij leven voor alles en iedereen in dubbele zin schoner en gezonder te maken. De noodzakelijke transitie is bovenal een cultuuropgave. We moeten onze manier van denken en doen fundamenteel aanpassen. Duurzame ontwikkeling is geworteld in circulariteit en een systeembenadering, gericht op het gebied specifiek creëren van collectieve waarden in meervoud. Op zodanige wijze dat de vitaliteit, gemeenschapszin, biodiversiteit en landschappelijke kwaliteiten in samenhang worden opgewaardeerd. Sleutelbegrippen zijn: small, sensitive, simple & smart.
.

Dennis Moet van studio GIDZ is opgeleid als ecoloog, fotograaf en docent. Zijn brede kennis op het gebied van groen, water, milieu, landschap, klimaat en duurzaamheid is gestoeld op vele jaren werkervaring bij diverse overheden, adviesbureaus, commissies, hoge scholen en academies. Hij is u graag van dienst met beeldend onderzoek, duurzaamheidsadvies en/of het maken van podcasts en beeldverhalen over essentiële levenskwaliteiten en groene omwentelingen. Het leidmotief voor alle activiteiten en werkzaamheden van GIDZ is: dierbaar is duurzaam.
.