GIDZ in duurzame zaken

.

GIDZ stelt zich ten doel de wereld waarin wij leven mooier en beter te maken door middel van groen en sociaal ondernemerschap. En door het in samenhang vergroten van onze leefkwaliteit, omgevingskwaliteit en wederkerige relatie met de natuur. Zelf zijn we voortdurend bezig om onze huisvesting en handelen te verduurzamen door basisprincipes als spaarzaamheid, beter met minder, delen en hergebruik in praktijk te brengen. De werkwijze van GIDZ is integraal, co-creatief en sensitief. De mensenwensen, lokale condities en waardencreatie vormen het ijkpunt voor hoogwaardig maatwerk. Ons leidmotief daarbij is: dierbaar is duurzaam.

 

GIDZ bestaat uit Dennis Moet & Erika Meershoek. In ontmoeten, inspireren, verbinden, verbeelden en samen doen ligt onze collectieve kracht. Dennis is opgeleid als ecoloog (Vrije Universiteit Amsterdam), documentair fotograaf (Fotovakschool Apeldoorn) en docent (VU). Zijn brede praktijkkennis op het gebied van natuur, water, milieu, leefbaarheid, circulariteit en duurzaamheid is gestoeld op een grote diversiteit aan werkervaringen bij diverse overheden, adviesbureaus, adviescommissies, hoge scholen en academies. In opdracht werkt hij met cross-disciplinaire onderzoeks- en ontwerpteams aan allerhande sociaalruimtelijke opgaven en duurzame transities. Daarnaast maakt Dennis in coproductie met partners beeldende publicaties (digitaal en in druk), met levende verhalen over groene thema’s. Erika is beeldend kunstenaar en bevlogen ervaringsdeskundige op het gebied van sociale duurzaamheid, groen- en kunstprojecten en sociale media. Zij initieert en faciliteert kleinschalige zogenoemde van onderaf- & door het midden-projecten voor en met jong en oud, die bijdragen aan wederzijds begrip, waardevolle contacten, leren door doen, de gezondheid en het welbevinden van alle deelnemers. GIDZ is u graag van dienst!

 

Het delen en verspreiden van inspiraties, kennis en ervaringen is nodig om met elkaar stappen te zetten naar dierbare duurzaamheid en een circulaire economie. Via Social Media ontsluiten we onze persoonlijke fascinaties en inspiraties voor een groene manier van leven.