Gids In Duurzame Zaken voor mens en leefomgeving

.
Dierbaar is duurzaam
is het leidmotief voor de inzet van GIDZ. De aanpak is integraal, interactief en innovatief. In opdracht voeren we met passie en kunde projecten uit die zich richten op het op duurzame wijze vergroten van de leefkwaliteit en omgevingskwaliteit, en maatschappelijke waarden van huis tot regio. De gebruikerswensen en lokale condities vormen het ijkpunt voor maatwerk.
.

.
Dennis Moet
werkt als ecoloog, fotograaf en docent al vele jaren aan het in samenhang opwaarderen en verduurzamen van onze leefomgeving. Zijn praktijkkennis is gestoeld op een keur van beleids- en planprocessen bij verschillende overheden en adviesbureaus. Erika Meershoek is beeldend kunstenaar en bevlogen ervaringsdeskundige op het gebied van sociale duurzaamheid, groenprojecten en sociale media. In ontmoeten, initiëren, inspireren, verbinden en samen doen ligt onze gezamenlijke kracht.
.

.
Duurzaamheid en maatschappelijke betrokkenheid
zitten in het DNA van GIDZ. Zelf zijn we voortdurend bezig om onze huisvesting en handelen verder te verduurzamen door basisprincipes als spaarzaamheid, circulariteit (kleine kringlopen en blauwe economie) en beter met minder in praktijk te brengen. Daarnaast ondersteunen we gericht lokale (burger)initiatieven.
.